Surveys

Shape Image One
About Us
Online survey

English version

Are you for Slovakia, Hungary or Czech Republic? Check the survey in English and challenge your language skills!

  • 5 minutes
Take Quizz
About Us
Online survey

Slovak version

Zapojte sa do dotazníku o sociálnom podnikaní. Na konci dotazníku zistíte viac o inštitúciách a možnostiach sociálneho podnikania v Strednej Európe.

  • 5 minutes
Take Quizz
About Us
Online survey

Hungarian version

If you speak hungarian then feel free and check our survey.

  • 5 minutes
Take Quizz