Výstupy z podujatia

Čo všetko sa dozvieš?

What can you learn?

Zisti s nami, ako nabrať nové skúsenosti, praktické zručnosti, cestovať do Európy i sveta ako dobrovoľník či študent.

KLIK je jedinečnou príležitosťou, ako zistiť čo sa dá robiť po škole! Budeš mať možnosť dozvedieť sa viac o:

 • štipendiách,
 • možnostiach neformálneho vzdelávania,
 • dobrovoľníckych ponukách,

ktoré existujú pre mladých na Slovensku aj v zahraničí.

Okrem hlavného programu sme pripravili aj niekoľko špeciálnych workshopov, ktoré ti pomôžu zlepšiť špecifické zručnosti, ktoré sa ti budú hodiť na škole, ale aj v zamestnaní. Tieto workshopy sú limitované na počet účastníkov, preto neváhaj a prihlás sa hneď!

 • v úvode sa stretneš s 5 inšpiratívnymi mladými ľuďmi, ktorí sa sami rozhodli využiť nespočetné možnosti. O svojich príbehoch budú hovoriť: Paulína Vicenová, Emma Miklášová, Dominik Hamaj, @JašterkaMenny, Lucia Dutková
 • v druhej časti budeš mať možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi 7 organizácií, ktorí ti ukážu ako vycestovať, zlepšiť sa a naberať skúsenosti. Bude priestor na tvoje otázky, tak neváhaj a prihlás sa! Nižšie si môžeš prečítať viac o Mladiinfo Slovensko, SAIA, Nexteria, INEX, Za hranice s hudbou, AIESEC a Aj Ty v IT .

Účasť na

 • Online Nexteria Lab
 • Mladiinfo Slovensko Leadership Academy
 • workshop: ako sa odprezentovať s AIESEC

1-to-1 meeting

 • s projektovou manažérkou INEX Miroslavou Zváčovou
 • s jazzovou flautistkou Máriou Rehákovou
 • so skladateľkou a speváčkou Ester Wiesnerovou
 • s líderkou a projektovou manažérkou Mladiinfo Slovensko Ivanou Petriskovou

Find out how to gain new experience, practical skills, travel to Europe or world wide as volunteer or student.

KLIK is an unique opportunity to find out what can you do after high school! We created this event for you to learn about:

 • scholarships,
 • informal education opportunities,
 • volunteering,

that we offer for youth in Slovakia and  abroad.

Beside the main program we offer 3 workshops which will help you to upskill and ease your school and work life. These are limited so hurry up and register!

 • 5 inspirational young people who decided to use some of the above-mentioned opportunities, Paulína Vicenová, Emma Miklášová, Dominik Hamaj, @JašterkaMenny, Lucia Dutková will discuss their journey.
 • 7 organisations who will show you how to travel abroad, be better and gain experience. They will answer all of your questions. So get ready and read more about Mladiinfo Slovensko, SAIA, Nexteria, INEX, Za hranice s hudbou a AIESEC, Aj Ty v IT below.

Entry to

 • Online Nexteria Lab
 • Mladiinfo Slovensko Leadership Academy
 • workshop How to present yourself with AIESEC

1-to-1 meeting

 • with project manager of INEX, Miroslava Zváčová
 • with jazz flautist, Mária Reháková
 • with composer and singer, Ester Wiesnerová
 • Mladiinfo Slovensko leader & project manager, Ivana Petrisková

Naši hostia

Som 19-ročná študentka z Partizánskeho. Tento január som z Oxfordu dostala podmienečnú ponuku miesta v ich programe biomedicínskych vied. Moja cesta do Oxfordu nebola ľahká. Okrem náročného prijímacieho procesu ma od štúdia na jednej z najlepších univerzít sveta delil aj nedostatok financií.

Založil som a vediem Slovenskú asociáciu pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Mojím cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému prispôsobiť sa novým podmienkam na trhu práce. Mám za sebou 3 konferencie pre viac ako 1500 študentov, mesačne vzdelávame desiatky pedagógov o nových trendoch v rôznych sektoroch. Fun fact: toto by sa nikdy nestalo, keby sme s kamarátom nezmeškal lietadlo na Santorini.

Počas strednej školy som rozmýšľala ako využiť svoj voľný čas zmysluplne, čo ma priviedlo k dobrovoľníctvu. Práca v organizáciách ako Mladiinfo Slovensko alebo dobrovoľníctvo pri rôznych eventoch a projektoch mi toho dalo mnoho, a vrelo by som to odporučila každému, či už chce pomôcť svojmu okoliu alebo získať cenné skúsenosti.

Nemohla si dovoliť študijný pobyt v zahraničí, a tak našla iné cesty ako cestovať a žiť kdekoľvek vo svete. A navyše zadarmo. Svoje tipy a zážitky zdieľa na Instagrame a vlastnom blogu. Okrem toho jej však nie je ľahostajná ani duševné zdravie a zdravie Zeme. Domovy totiž máme dva - svoje telo a planétu Zem. Starať sa treba o obe.

Som študentkou posledného ročníka LEAF Academy. Počas strednej školy som sa venovala organizácii eventov v škole a na internáte, čo ma priviedlo k organizovaniu TEDxYouth@Bratislava 2020. Rada pomáham v neziskových organizáciách a medzi moje záujmy patria psychológia, sociológia a dejiny umenia. Po ukončení strednej školy plánujem ísť na New York University v Abu Dhabi.

Som 19-ročná študentka z Partizánskeho. Tento január som z Oxfordu dostala podmienečnú ponuku miesta v ich programe biomedicínskych vied. Moja cesta do Oxfordu nebola ľahká. Okrem náročného prijímacieho procesu ma od štúdia na jednej z najlepších univerzít sveta delil aj nedostatok financií.

Som študentkou posledného ročníka LEAF Academy. Počas strednej školy som sa venovala organizácii eventov v škole a na internáte, čo ma priviedlo k organizovaniu TEDxYouth @Bratislava 2020. Po ukončení strednej školy plánujem ísť na New York University v Abu Dhabi.

Nemohla som si dovoliť študijný pobyt v zahraničí, a tak som našla iné cesty ako cestovať a žiť kdekoľvek vo svete. A navyše zadarmo. Svoje tipy a zážitky zdieľam na Instagrame a vlastnom blogu. Okrem toho mi nie je ľahostajné ani duševné zdravie a zdravie Zeme. Domovy totiž máme dva - svoje telo a planétu Zem. Starať sa treba o obe.

Počas strednej školy som rozmýšľala ako využiť svoj voľný čas zmysluplne, čo ma priviedlo k dobrovoľníctvu. Práca v organizáciách ako Mladiinfo Slovensko alebo dobrovoľníctvo pri rôznych eventoch a projektoch mi toho dalo mnoho, a vrelo by som to odporučila každému, či už chce pomôcť svojmu okoliu alebo získať cenné skúsenosti.

Založil som a vediem Slovenskú asociáciu pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Mojím cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému prispôsobiť sa novým podmienkam na trhu práce. Mám za sebou 3 konferencie pre viac ako 1500 študentov, mesačne vzdelávame desiatky pedagógov o nových trendoch v rôznych sektoroch.

Organizácie, ktoré spoznáš na podujatí

Inšpirujeme a vzdelávame prostredníctvom neformálneho vzdelávania! Veríme, že všetci mladí ľudia by mali mať možnosť získať informácie a následne výborné vzdelanie a tak naplniť svoj skutočný potenciál.

Veríme, že aktívni a vzdelaní ľudia sú kľúčom k zlepšeniu budúcnosti Slovenska. Preto už 12 rokov pripravujeme a podporujeme novú generáciu slušných a schopných mladých lídrov a líderiek v rôznych oblastiach a prepájame ich s praxou.

AIESEC je organizácia riadená mladými ľuďmi založená v roku 1948. Hlavným cieľom organizácie je myšlienka mieru a naplnenia ľudského potenciálu prostredníctvom budovania potenciálu mladých ľudí a vychovávania budúcich lídrov.

Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Spolupracujeme s IT firmami aj ľuďmi, ktorí veria, že diverzita v pracovnom prostredí je dôležitá pre úspech spoločnosti a ktorí tiež vedia, že naša krajina nevyužíva potenciál dievčat a žien, najmä pre rýchlo rastúcu a rozvíjajúcu sa oblasť IT.

Pomáha jednotlivcom a inštitúciám pri získavaní informácií o možnostiach štúdia a vedecko-výskumných pobytoch, o finančnej podpore na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy doma i v zahraničí.

Pomáhame mladým ľuďom osobnostne rásť za pomoci medzinárodného dobrovoľníctva, školení lídrov multikultúrnych skupín, informovaním o prínosoch dobrovoľníctva a jeho rozvojom u nás i v zahraničí. Vďaka nám spoznáš nové kultúry, vytvoríš si nové priateľstvá z celého sveta, zlepšíš si jazykové schopnosti, kompetencie a získaš nevšedné zážitky a skúsenosti.

Prináša sériu hudobných workshopov, jam sessions, koncerty a networkingové eventy. Chceme napomôcť k vytvoreniu otvorenej umeleckej komunity hudobníkov s reálnym uplatnením v praxi, ktorí prijímajú spoločenskú zodpovednosť a pomáhajú meniť (hudobný) svet k lepšiemu.

Inšpirujeme a vzdelávame prostredníctvom neformálneho vzdelávania! Veríme, že všetci mladí ľudia by mali mať možnosť získať informácie a následne výborné vzdelanie a tak naplniť svoj skutočný potenciál.

Pomáhame mladým ľuďom osobnostne rásť za pomoci medzinárodného dobrovoľníctva, školení lídrov multikultúrnych skupín, informovaním o prínosoch dobrovoľníctva a jeho rozvojom u nás i v zahraničí. Vďaka nám spoznáš nové kultúry, vytvoríš si nové priateľstvá z celého sveta, zlepšíš si jazykové schopnosti, kompetencie a získaš nevšedné zážitky a skúsenosti.

Podporujeme a motivujeme dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Spolupracujeme s IT firmami aj ľuďmi, ktorí veria, že diverzita v pracovnom prostredí je dôležitá pre úspech spoločnosti a ktorí tiež vedia, že naša krajina nevyužíva potenciál dievčat a žien, najmä pre rýchlo rastúcu a rozvíjajúcu sa oblasť IT.

Pomáhame jednotlivcom a inštitúciám pri získavaní informácií o možnostiach štúdia a vedecko-výskumných pobytoch, o finančnej podpore na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy doma i v zahraničí.

AIESEC je organizácia riadená mladými ľuďmi založená v roku 1948. Hlavným cieľom organizácie je myšlienka mieru a naplnenia ľudského potenciálu prostredníctvom budovania potenciálu mladých ľudí a vychovávania budúcich lídrov.

Veríme, že aktívni a vzdelaní ľudia sú kľúčom k zlepšeniu budúcnosti Slovenska. Preto už 12 rokov pripravujeme a podporujeme novú generáciu slušných a schopných mladých lídrov a líderiek v rôznych oblastiach a prepájame ich s praxou.

Prinášame sériu hudobných workshopov, jam sessions, koncerty a networkingové eventy. Chceme napomôcť k vytvoreniu otvorenej umeleckej komunity hudobníkov s reálnym uplatnením v praxi, ktorí prijímajú spoločenskú zodpovednosť a pomáhajú meniť (hudobný) svet k lepšiemu.